Opłaty

Opłata za udział wynosi: do 19.11.2023 | po 19.11.2023
150 zł | 180 zł

Opłata obejmuje udział w sesjach naukowych, przerwy kawowe,  lunch, wstęp na wystawę medyczną, certyfikat.


Organizator przewiduje dodatkowe opłaty za:
▪ osobno certyfikowane kursy lub warsztaty, jeżeli zostaną uruchomione podczas Konferencji,
▪ udział w ewentualnych imprezach towarzyszących o charakterze nie merytorycznym- o ile imprezy takie będą miały miejsce i nie będą finansowane przez zewnętrznego Sponsora, niebędącego członkiem Stowarzyszenia INFARMA.

 

Realizacja płatności

Bank:|mBank S.A.
Numer konta:|69 1140 2004 0000 3402 7575 3047
SWIFT CODE:|BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty:|należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „SiP2023”
Adres Biura organizacyjnego – właściciela konta:|AltaSoft Spółka z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska