Opłaty

Opłata za udział wynosi:do 30.09.2024|po 30.09.2024
 200 zł|250 zł

Opłata obejmuje udział w sesjach naukowych, przerwy kawowe,  lunch, wstęp na wystawę medyczną, certyfikat.

Organizator przewiduje dodatkowe opłaty za:
▪ osobno certyfikowane kursy lub warsztaty, jeżeli zostaną uruchomione podczas Konferencji,
▪ udział w ewentualnych imprezach towarzyszących o charakterze pozamerytorycznym – o ile imprezy takie będą miały miejsce i nie będą finansowane przez zewnętrznego Sponsora, niebędącego członkiem Stowarzyszenia INFARMA.

Realizacja płatności

Bank:|mBank S.A.
Numer konta:|69 1140 2004 0000 3402 7575 3047
SWIFT CODE:|BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty:|należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „SiP2024”
Adres Biura organizacyjnego – właściciela konta:|AltaSoft Spółka z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska