Dla Firm

Dla Firm

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w Konferencji.
Uprzejmie informujemy,  że konferencja po opracowaniu programu zostanie poddana certyfikacji INFARMA i POLMED.

Firmy zainteresowane wsparciem aktywności naukowych prosimy o kontakt z kierownikiem naukowym Konferencji:
prof. dr hab. Markiem Niedoszytko
/Katedra Pneumonologii i Alergologii GUM/

W przypadku zainteresowania wystawą oraz innymi formami promocji zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.

Plan wystaw:

Ważne linki:
Regulamin wystawców
Komunikat logistyczny
Certyfikat INFARMA